Turisme i Oci

Serveis relacionats

Digital Transformation

Un àmbit d’altíssima competitivitat digital, molt madur pel que fa a gestió de la promoció i en la venda però en on les destinacions i entorns d’oci (fins i tot els comercials) necessita augmentar la percepció d’experiència que perceben els visitants. Doxa treballa en proposar i dotar de addsets de millora d’experiència tant a nivell del propi client com de tots els actors que s’interrelacionen amb ell, per tal de fomentar una experiència holística i hipersegmentada, que permeti una sensació d’excel·lència i de servei, generant noves oportunitats comercials, fidelització o la compartició de la pròpia experiència. Sempre orientats a resultats de negoci i re-valoritzant els actius turístics, recreatius o comercials, del propi entorn.