Administració Pública

Serveis relacionats

Smart Transformation

Promovem la transformació de la ciutat i el territori, així com les seves corporacions, centrant-nos en les oportunitats que cada territori, el seu medi ambient i economia ofereixen, i aprofitant tots els actius i parts interessades, a través de la innovació, el desenvolupament de serveis i recursos clau per a ciutats i regions. Millorar la seva habitabilitat amb l’objectiu últim de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, la capacitat de resistència de la ciutat i facilitar l’acció del govern, a través de dades i informació en temps real i en temps real, així com d’impactar i beneficiar el medi ambient ia totes les àrees de la ciutat (mobilitat, energia, educació, salut, gestió de residus, resiliència, economia, etc.).

ICT Efficiency

DOXA facilita la detecció, recerca i impuls d’iniciatives orientades a la racionalització dels actius TIC, mitjançant l’ús d’eines especialitzades que ajuden a la sistematització del control de costos i de l’inventari. També donem suport a la definició i impuls de nous models de contractació, donant suport al nostre clients en tot el procés de preparació, licitació, análisi, negociació i adjudicació, aixÃí com en una etapa posterior, acompanyant als nostres clients en tot el procés d’implantació i operació del servei.

Governance

Les administracions públiques tenen múltiples reptes de modernització i transformació d’organització, que requereixen un impuls i suport d’oficines de projectes i oficines de serveis externalitzats. DOXA aporta una ámplia experiència en l’execució d’Oficines de Projectes i Serveis Complexos per a l’Administració Pública, on s’ha requerit una gestió d’indicadors, modernització, processos, gestió del canvi, …

Partnering

Participem de forma activa en la construcció d’aliances i facilitar relacions, aportant valor en la configuració d’acords estratègics, desenvolupament de consorcis per a noves iniciatives de negoci.
Col·laboració amb companyies del sector de l’Administració Públcia per impulsar aliances per desenvolupar projectes i/o Deals complexos, innovadors, de recorregut i dimensió.