Serveis Financers

Serveis relacionats

Digital Transformation

El sector financer està en ple procés de transformació, i animats per la irrupció de les fintec s’orienta a donar nous serveis i una aproximació diferent al client. Doxa proporciona serveis de consultoria, recolzats per una metodologia Design thinking, així de com la capacitat de proveir solucions de transformació digital a la relació amb el client. Una altra línia de treball, en l’àmbit financer, és l’apoderament comercial als assessors financers i la seva gestió del canvi. Finalment, en el camp de la relació més directa amb el client Doxa es realitzen projectes consultius de reformulació de sucursal i de noves vies de relació físic digital.

ICT Efficiency

El sector financer espanyol ha passat els últims anys d’un estat d’expansió a un procés de concentració, obligats per la situació económica del paí­s. Aquests canvis en poc temps han provocat que les empreses no disposin d’un inventari adequat dels seus actius TIC i no tinguin un control dels costos associats a aquests (impressió, lloc de treball, serveis de telecomunicacions, llicenciament cloud, …). Des DOXA ajudem als nostres clients en la detecció, recerca i impuls d’iniciatives orientades a la racionalització d’aquests actius TIC. Ens recolzem en eines especialitzades que ajuden a la sistematització del control de costos i de l’inventari, garantint un millor control i govern dels serveis TIC i els seus proveïdors.