Partnering

Participem de forma activa en la construcció d’aliances i facilitar relacions, aportant valor en la configuració d’acords estratègics, desenvolupament de consorcis per a noves iniciatives de negoci.
Col·laboració amb companyies del sector per impulsar aliances per desenvolupar projectes i/o Deals complexos, innovadors, de recorregut i dimensió.

Utilities i Transport

Participem de forma activa en la construcció d’aliances i facilitar relacions, aportant valor en la configuració d’acords estratègics, desenvolupament de consorcis per a noves iniciatives de negoci.
Col·laboració amb companyies del sector d’Utilities i Transport per impulsar aliances per desenvolupar projectes i/o Deals complexos, innovadors, de recorregut i dimensió.

Telco, High Tech i Internet

Participem de forma activa en la construcció d’aliances i facilitar relacions, aportant valor en la configuració d’acords estratègics, desenvolupament de consorcis per a noves iniciatives de negoci.
Col·laboració amb companyies del sector de Telco, High Tech i Internet per impulsar aliances per desenvolupar projectes i/o Deals complexos, innovadors, de recorregut i dimensió.

Media, Entreteniment i Cultura Digital

Participem de forma activa en la construcció d’aliances i facilitar relacions, aportant valor en la configuració d’acords estratègics, desenvolupament de consorcis per a noves iniciatives de negoci.
Col·laboració amb companyies del sector de Media, Entreteniment i Cultura Digital per impulsar aliances per desenvolupar projectes i/o Deals complexos, innovadors, de recorregut i dimensió.

Administració Pública

Participem de forma activa en la construcció d’aliances i facilitar relacions, aportant valor en la configuració d’acords estratègics, desenvolupament de consorcis per a noves iniciatives de negoci.
Col·laboració amb companyies del sector de l’Administració Pública per impulsar aliances per desenvolupar projectes i/o Deals complexos, innovadors, de recorregut i dimensió.