Optimize

La gestió i la transformació requereix d’un model intel·ligent, àgil i rigorós de Governança, essent la clau per l’èxit dels projectes i dels seus resultats.

La transformació s’ha de realitzar de forma eficient, mitjançant un control tècnic i econòmic, aplicant solucions que permetin governar les TIC de forma eficient.

ICT Efficiency

La transformació digital és una prioritat per a les empreses, que han d’adaptar les seves infraestructures i els seus serveis TIC als nous reptes i necessitats que això comporta.
L’ús intensiu i combinat de les tecnologies té un efecte transformador en l’evolució i desenvolupament dels models de negoci.
Utilitzem l’eficiència com a palanca de canvi per a l’optimització i transformació de les infraestructures i serveis corporatius al llarg de tot el seu cicle de vida.
Oferim una cobertura de 360º, acompanyant als nostres clients en tot el procés de racionalització, transformació, seguiment i control continuat dels actius ITC, tant des de la perspectiva de l’ús i cost, com de la transformació del seu model d’aprovisionament.

Indústries relacionades

Serveis Financers

El sector financer espanyol ha passat els últims anys d’un estat d’expansió a un procés de concentració, obligats per la situació econòmica del país. Aquests canvis en poc temps han provocat que les empreses no disposin d’un inventari adequat dels seus actius TIC i no tinguin un control dels costos associats a aquests (impressió, lloc de treball, serveis de telecomunicacions, llicenciament cloud, …). Des DOXA ajudem als nostres clients en la detecció, recerca i impuls d’iniciatives orientades a la racionalització d’aquests actius TIC. Ens recolzem en eines especialitzades que ajuden a la sistematització del control de costos i de l’inventari, garantint un millor control i govern dels serveis TIC i els seus proveïdors.

Utilities i Transport

Els sectors Utilities i Transport requereixen de grans recursos TIC per a la prestació dels seus serveis. Aquests recursos TIC no sempre han estat eficients ja que en molts casos vénen les empreses del sector que estan en creixement, fusions i internacionalitzacions. Des de DOXA ajudem als nostres clients en la detecció, recerca i impuls d’iniciatives orientades a la racionalització d’aquests actius TIC. Ens recolzem en eines especialitzades que ajuden a la sistematització del control de costos i de l’inventari, garantint un millor control i govern dels serveis TIC i els seus proveïdors.

Consumer i Retail

Ajudem als nostres clients a enfrontar-se als reptes tecnològics que suposen l’aparició de nous models de negoci, donant suport al replantejament de l’estratègia tecnològica de les empreses, tant des del punt de vista tècnic, com de servei, analitzant la situació actual, i plantejat el roadmap a seguir amb una planificació detallada per a la implantació dels mateixos.
També donem suport a la definició i impuls de nous models de contractació, donant suport al nostre clients en tot el procés de preparació, licitació, anàlisi, negociació i adjudicació, així com en una etapa posterior, acompanyant als nostres clients en tot el procés d’implantació i operació del servei.

This is custom heading element

DOXA facilita la detecció, recerca i impuls d’iniciatives orientades a la racionalització dels actius TIC, mitjançant l’ús d’eines especialitzades que ajuden a la sistematització del control de costos i de l’inventari. També donem suport a la definició i impuls de nous models de contractació, donant suport al nostre clients en tot el procés de preparació, licitació, anàlisi, negociació i adjudicació, així com en una etapa posterior, acompanyant als nostres clients en tot el procés d’implantació i operació del servei.

Governance

L’ús intensiu de les TIC com a efecte consolidador i al seu torn transformador de les companyies, requereix d’un model sòlid de IT Governance eficient i orientat a resultats.
El nostre model de valor permet abordar el IT Governance des de la seva perspectiva estratègica i operativa, en totes les seves etapes: definició, planificació, execució, control, etc.
Disposem de competències que ens permeten garantir l’èxit dels projectes, oferint una resposta flexible i ajustada a les necessitats de cada organització i a la complexitat dels reptes plantejats.
  • Strategy & Planning
  • Procés i Gestió del Canvi
  • PMO/SMO

Indústries relacionades

Utilities i Transport

Els grans projectes de transformació en el sector requereixen un IT Governance que permeti una gestió estratègica del projecte a nivell de planificació, gestió del canvi i indicadors de negoci. DOXA disposem de competències que ens permeten garantir l’èxit aquests projectes estratègics, oferint una resposta flexible i ajustada a les necessitats del sector i de la complexitat dels reptes plantejats.

Industria TIC

Ajudem a les empreses TIC a grans projectes complexos, que requereixen un complement a la seva IT Governance aportant una direcció estratègica i operativa orientada a resultats, gestió del canvi i transformació en les organitzacions. El nostre model de valor permet abordar aquests projectes des de la seva perspectiva estratègica i operativa, en totes les seves etapes: definició, planificació, execució, control, etc.

Administració Pública

Les administracions públiques tenen múltiples reptes de modernització i transformació d’organització, que requereixen un impuls i suport d’oficines de projectes i oficines de serveis externalitzats. DOXA aporta una àmplia experiència en l’execució d’Oficines de Projectes i Serveis Complexos per a l’Administració Pública, on s’ha requerit una gestió d’indicadors, modernització, processos, gestió del canvi, …